Запитване

С цел да Ви дадем най-добрата оферта ние се нуждаем от максимално точна информация за изготвянето на дадения проект.

В зависимост от това с каква информация разполагате можете да ни изпратите:
• Технически чертежи на изделието;
• Работни файлове;

• Скици.

Ако не разполагате със специализирана техническа информация ние можем да разработим за вас проект.

За да разберем и да възпроизведем по-лесно идеята ви от полза ще са ни:
• Снимки на стелажа, който желаете;
• Снимки на подобен стелаж, близък до това, което желаете;
• Скици нарисувани на ръка;

• Габаритни размери.

В случай, че нямате никакво решение за визията на рекламния дисплей можете да ни посочите условията, на които трябва да отговаря.

Ето няколко примерни въпроса:
• Дали стелажът се поставя на пода, върху плот или се закача към вече съществуваща конструкция?;
• Товароносимост;
• Вид и размери на продуктите, които ще се поставят и тяхното разпределение;
• Габаритни размери на стелажа.