Производство

Стандартния ни срок за производство е 4 до 6 седмици в зависимост от производственото ни натоварване.

Дори когато става дума за къса серия за производство срокът не може да бъде по-кратък, защото за всяко едно изделие е необходимо да се закупят нужните материали, да се изработят конкретните инструменти и едва тогава да се започне производството.

След започване на производство дизайнът и количествата не могат да бъдат променяни.