3D огъване на тел

Разполагаме с две 3D огъващи машини за тел с размери от Ø 2.5 mm, до Ø 7 mm.

За разлика от 2D огъващите машини тези ни позволяват да изработваме сложни детайли в повече от една равнини.