С радост можем да заявим, че през изминалата 2021 и 2022 направихме инвестиции за пълното ни преминаване към зелена енергия. Чрез инсталирането на соларни панели вече имаме 110 % покритие на нужните ни от електричество.