Production

Receiving the Purchase order means we start manufacturing your displays. It’s as simple as that.

Стандартния ни срок за производство е 4 до 6 седмици в зависимост от производственото ни натоварване.

Дори когато става дума за къса серия за производство срокът не може да бъде по-кратък, защото за всяко едно изделие е нужно да се закупят нужните материали, да се изработят нужните инструменти и едва тогава да се започне производството.