Prototyping

Manufacturing a sample will leave no doubt, that you will receive nothing else, but your idea, turned into a nice display

Производството на мостра може да бъде само на металната част или на цялостно завършен дисплей с включени рекламни части.

Ако желаете мострата Ви да бъде цялостно изработена са ни нужни лейаутите (artworks).

Стандартния ни срок за изработка на мостра е между 2 и 3 седмици, в зависимост от моментното ни натоварване.