Create a design

We can develop the design for you, as well as to follow your concept. Going into details is what we really like to do.

Проектирането на рекламен стелаж е свързано с време, което за стандартен проект е в рамките на една седмица.

Designing a POS display takes time, which in most cases is about a week.

След като сме уточнили какво точно желаете ние Ви предоставяме 3D изображения и чертеж на стелажа.

Once we know your needs and requirements we provide you with 3D visualizations and a technical drawing of the display.

В случай, че имате коментари и желание за различни промени Ние ви изготвяме нови чертежи с нанесените корекции, докато не сме сигурни, че предложението ни отговаря напълно на вашите изисквания.

Should you have any comments, or if you want to make changes in the design, we'll make new drawings, leaving no doubt that our quotation corresponds exactly to your requirements.

При одобрение от ваша страна можем да преминем към калкулиране на цена.

Preparing the price quotation commences upon receiving your approval.