Your enquiry

Let us know what kind of P.O.S. displays you need. The more technical information - the better, but just a rough idea will also do for us to start working on your project.

С цел да Ви дадем най-добрата оферта ние се нуждаем от максимално точна информация за изготвянето на дадения проект.

Aiming to provide the best price quotation it's useful for us to have detailed and precise information about your project.

В зависимост от това с каква информация разполагате можете да ни изпратите:

You can send us:

 • Технически чертежи на изделието;
 • Работин файлове;
 • Скици.
 • Technical drawing
 • Working files
 • Rough sketches.

Ако не разполагате със специализирана техническа информация ние можем да разработим за вас проект.

If you don't have any of the above, we can make the design, technical drawings and 3D visualizations for you.

За да разберем и да възпроизведем по-лесно идеята ви от полза ще са ни:

Additionally, for better understanding of your idea, you can also send us:

 • Снимки на стелажа, който желаете;
 • Снимки на подобен стелаж, близък до това, което желаете;
 • Скици нарисувани на ръка;
 • Габаритни размери.
 • Photos of the display you want
 • Photos of a similar display
 • Hand drawn sketch
 • Overall dimensions

В случай, че нямате никакво решение за визията на рекламния дисплей можете да ни посочите условията, на които трябва да отговаря.

Or you can just let us know the purpose of the display, in case you don't have any idea about the design.

Ето няколко примерни въпроса:

Here are a couple of question, which might help build your ... ????

 • Дали стелажът се поставя на пода, върху плот или се закача към вече съществуваща конструкция?;
 • Товароносимост;
 • Вид и размери на продуктите, които ще се поставят и тяхното разпределение;
 • Габаритни размери на стелажа.
 • Is it going to stand on the floor, on a counter top, or it's going to be attached to an existing construction?
 • What is the loading?
 • Type and dimensions of the products to be displayed, as well as their positioning on the display.
 • ------------------------------------------------